Atenció a persones en situació de dependència

L'objectiu d'aquest cicle és atendre les persones en situació de dependència, en l’àmbit domiciliari i institucional, per tal de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica.

Informació general:

 • Durada del Cicle Formatiu: 2000 hores.
 • Formació en Centres de Treball: 383 hores. (pràctiques en empreses que t'ajudaran  a accedir al món laboral)
 • Horari: matins de 08 a 14h

Documents:

Atencio a persones en situacio de dependencia

Relació de mòduls professionals:

Mòdul professional  
01.Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència  
02. Atenció Sanitària  
03. IAtenció higiènica*  
04. Atenció i suport psicosocial  
05. Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència.  
06. Teleassistència  
07. Suport domiciliari  
08. Suport en la comunicació  
09. Destreses socials  
10. Primers auxilis  
11. FOL  
12. EIE  
13. Anglès tècnic  
14. Síntesi  
15. FCT  

Atencio a persones en situacio de dependencia

Competències professionals:

 • Atenció sociosanitària a persones al domicili
 • Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.
 • Gestió de trucades de teleassistència

De què treballaràs?

 • Governant o responsable de planta en les institucions residencials.
 • Cuidador de persones grans, persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial en les diferents institucions.
 • Tècnic/a d'atenció domiciliària.
 • Gerocultor/a.
 • Teleoperador/a de teleassistència..
 • Auxiliar d'ajuda a domicili. Treballador/a familiar.