CAS (Curs específic per a l'accés als cicles de grau superior)

Aquests estudis permeten a les persones que el superen l'accés directe als cicles formatius de formació professional inicial de grau superior; en el cas dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, permet l'exempció de la part comuna de la prova d'accés, i en el cas dels ensenyaments esportius, l'exempció de la prova d'accés de caràcter general.

La durada mínima d'aquest curs és de 700 hores.

El curs s'organitza en dues parts, la comuna i l'específica. En la part específica del curs cal triar una de les quatre opcions (científicotecnologica, humanística i social, artística i esportiva), que és determinant per als ensenyaments de formació professional als quals es vol accedir posteriorment.

La relació entre els ensenyaments de formació professional inicial i les opcions del curs d'accés és la següent:

Famílies professionals de l'opció cientificotecnològica (CT)

 • Activitats físiques i esportives
 • Agrària
 • Arts gràfiques
 • Edificació i obra civil
 • Electricitat i electrònica
 • Energia i aigua
 • Fabricació mecànica
 • Fusta, moble i suro
 • Hoteleria i turisme
 • Imatge i so
 • Imatge personal
 • Indústries alimentàries
 • Indústries extractives
 • Informàtica i comunicacions
 • Instal·lació i manteniment
 • Marítimopesquera
 • Química
 • Sanitat
 • Seguretat i medi ambient
 • Tèxtil, confecció i pell
 • Transport i manteniment de vehicles
 • Vidre i ceràmica

Aquesta opció també dóna accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny i als ensenyaments esportius havent superat la part específica de la prova d'accés.

Famílies professionals de l'opció humanística i social (HS)

 • Activitats físiques i esportives
 • Administració i gestió
 • Comerç i màrqueting
 • Hoteleria i turisme
 • Imatge i so
 • Imatge personal
 • Seguretat i medi ambient
 • Serveis socioculturals i a la comunitat 

Aquesta opció també dóna accés als cicles d'ensenyaments esportius havent superat la part específica de la prova d'accés.

Famílies professionals de l'opció artística (AR)

 • Arts gràfiques
 • Arts i artesanies
 • Fusta, moble i suro

Aquesta opció també dóna accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny havent superat la part específica de la prova d'accés.

Famílies professionals de l'opció esportiva (EE)

 • Activitats físiques i esportives

Aquesta opció també dóna accés als cicles d'ensenyaments esportius havent superat la part específica de la prova d'accés.

CONTINGUTS:

L'alumnat ha de cursar totes les matèries de la part comuna i dues matèries de la part específica, una de les quals és matemàtiques.

La part específica té quatre opcions: cientificotecnològica (CT), humanística i social (HS), artística (AR) i esportiva (EE).

Matèries de la part comuna 

 • Llengua catalana: 3 hores
 • Llengua castellana: 3 hores
 • Llengua anglesa: 5 hores

Total d'hores setmanals de la part comuna: 11

Matèries de la part específica de l'opció cientificotecnològica (CT)

 • Matemàtiques (obligatòria): 4 hores
 • Física - Tecnologia: 4 hores
 • Química - Biologia: 4 hores

 Matèries de la part específica de l'opció humanística i social (HS)

 • Matemàtiques (obligatòria): 4 hores
 • Economia d'empresa: 4 hores
 • Psicologia i sociologia: 4 hores

 Matèries de la part específica de l'opció artística (AR)

 • Matemàtiques (obligatòria): 4 hores
 • Física - tecnologia: 4 hores
 • Expressió gràfica i plàstica: 4 hores

 Matèries de la part específica de l'opció esportiva (EE)

 • Matemàtiques (obligatòria): 4 hores
 • Química - biologia: 4 hores
 • Ciències de l'esport: 4 hores (vàlida també per a la família d'activitats físiques i esportives)

Vies accés

Per accedir a aquest curs cal tenir el títol de tècnic o tècnica d'un cicle de grau mitjà de formació professional inicial, d'arts plàstiques i disseny o d'ensenyaments esportius.

La superació d'aquest curs té els efectes següents:

 • Accés directe a qualsevol cicle de grau superior de formació professional inicial d'acord amb l'opció cursada.
 • Exempció de la part comuna de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny (però no de la part específica, que l'alumnat haurà de superar).
 • Exempció de la prova d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial.