Clàssiques i Filosofia

CLÀSSIQUES

1. Pàgines d’interès relacionades amb la matèria:

a) Labyrinthus - Laberint, el portal educatiu del món clàssic (www.xtec.net/~sgiralt/)

b) http://classicat.net/

c)Cultura Clàssica.com (http://www.xtec.net/~rtorne/)

d)Proyecto Palladium (http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/)

e) Revista Auriga (http://www.auriga.cat/index.php)

2. Concursos i premis:

a)Concurs Odissea a Catalunya (http://concursodissea.blogspot.com/)

Aquest any hem participat i hem obtingut 69 punts, quedant en 24a. posició d’un total de 309 nou equips. No està malament! (http://www.odiseaconcurso.org/ca/)

b)Premi Hèracles (http://www.seec.cat/premiheracles.html)

c)Premi Núria Tudela i Penya, atorgat per la Revista Auriga .(http://www.auriga.cat/premis.php)

3. Intercanvi Cultural amb l’IIS Giustino Fortunato, de Rionero in Vultura (Basilicata, Itàlia).

-Web del centre italià: http://liceirionero.scuolainfo.it/HomeA.asp

Per veure l’informe de la professora Rosa di Lonardo sobre el nostre viatge a Itàlia (a més de vídeos i fotografies) clicar a Funzioni Istrumentali- Comunicazioni .

L’intercanvi encara continua en marxa i participarem amb la producció d’un document multimedia sobre el Meridionalisme i les diferències Nord-Sud al “VIII Certamen Fortunatianum”, organitzat per l’escola amb qui estem agermanats.

(Les fotografies del viatge estan al fons fotogràfic de l’Institut).

4. Orientació per a l’examen de Llatí de les PAU:

http://www.gencat.cat/economia/ur/doc_un/pau_llat1.pdf

 

FILOSOFIA

1. Pàgines d’interès relacionades amb la matèria:

a) Filosofia a través dels textos: www.xtec.es/~mcodina3/filosofia.htm

b) Filoxarxa: www.pensament.com/filoxarxa

c) Filòpolis: www.filo.filopolis.net

d) La lechuza de Minerva: http://lalechuzademinerva.es/

e) La plana web de Ramón Alcoberro; www.alcoberro.info

2. Algunes pel·lícules i lectures recomanades:

3. Concursos i premis:

Premi Arnau de Vilanova per a treballs filosòfics: (http://www.cdl.cat/secciones/humanitatsPremi2)

 

4. Orientacions i informació sobre l’examen d’Història de la Filosofia de les PAU:

Autors seleccionats a partir del currículum per a les PAU de 2011
          A.    De l'època antiga i medieval: Plató
          B.    De l'època moderna: Descartes i Hume.
          C.    De l'època contemporània: Mill i Nietzsche.
Materials dels quals se seleccionaran els textos de les PAU de 2011
Plató: La República: Llibre II: 368c-376c, Llibre IV: 427c-445e, Llibre VII: 514a-520a, 532b-535ª
Descartes: Meditacions Metafísiques, Parts I, II, V i VI
Hume: Resum ( "Abstract") del Tractat de la Natura Humana i l'Apèndix 1 ("Sobre el Sentiment Moral") de la Investigació sobre els Principis de la Moralitat.
Mill: Secció IV de Sobre la Llibertat , i seccions II i IV de L’utilitarisme.
Nietzsche: Genealogia de la Moral (1era part) i Sobre veritat i mentida en sentit extramoral.
(http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/universitats/acces/vies/pau/examens/materia/filosofia.html)