Comerç i Màrqueting

 

Les competències professionals dels títols de Comerç i Màrqueting es refereixen al desenvolupament i aplicació de les funcions de planificació, organització i gestió de vendes, compres, emmagatzematge i distribució de béns i serveis en l'àmbit nacional i internacional, organització i gestió d'establiments comercials , administració i comercialització de serveis de transport, planificació i organització de l'explotació de serveis de transport terrestre, inspecció de consum i atenció a consumidors i clients.
 
Els títols inclosos en aquesta família qualifiquen per actuar professionalment en un ampli nombre d'activitats del sector, entre les quals podem destacar les següents:
Executar els plans d'actuació per a la comercialització de productes i / o serveis en les millors condicions de qualitat, temps, lloc i preu, i administrar i gestionar un petit establiment comercial; gestionar plans relacionats amb les operacions de compravenda, emmagatzematge, distribució i finançament de productes, en l'àmbit nacional i internacional; obtenir o elaborar informació sobre el mercat de productes,serveis, preus, distribució i comunicació.
 
Les qualificacions professionals identificades i expressades en els perfils dels títols responen a les necessitats de qualificació en el segment del treball tècnic dels processos tecnològics de: investigació comercial, màrqueting, "merchandising",publicitat i promoció, logística comercial, tractament d'informació comercial ,programació del trànsit del transport terrestre i organització de sistemes d'informació al consumidor.
 
Les ocupacions més rellevants que poden exercir són:
Comerciant, encarregat de reposició, dependent, encarregat de botiga, venedor tècnic,representant comercial, cap de caixa, empleat d'atenció al client, magatzemista i empleat d'agències comercials, tècnic en comerç exterior, banca, logística,administració de comerç internacional, transport internacional, compres, vendes,màrqueting internacional i emmagatzematge de productes, tècnic de compres, capo tècnic de vendes, tècnic de noves instal·lacions, encarregat de magatzem, tècnic de màrqueting.
 
Actualment a l'IES Torre Roja s'imparteixen els següents cicles:
 
Grau mitjà:

Grau superior: