Institut-Empresa

La formació pràctica en centres de treball

Són pràctiques i estades formatives no laborals que realitza l’alumnat d’ensenyaments postobligatoris en centres de treball, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent i l’empresa.

La formació pràctica en centres de treball també es pot dur a terme en empreses de fora del territori català.

Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu curricular d’aquests ensenyaments.

Què comporten per a l'alumnat?

 • El coneixement del món laboral i de l’empresa.
 • La possibilitat d’estar en contacte amb la tecnologia més avançada.
 • La compleció de la seva formació professional, per capacitar-se per a la seva incorporació al món laboral.
 • L’obtenció d’una formació adaptada a llocs de treball específics.
 • L’acostament a la cultura d’empresa.
 • L’experiència en el món laboral com a pas previ per a la primera ocupació.
 • L’inici del seu historial professional acreditat amb el quadern de pràctiques.
 • La superació del crèdit de formació en centres de treball per a l’alumnat de cicles formatius.

Què ofereixen a l'empresa?

 • Captar futur personal qualificat.
 • Col·laborar en la formació del/de la jove aprenent/a.
 • Oferir l’accés del/de la jove estudiant/a a la seva primera ocupació.
 • Relacionar-se amb els centres docents.
 • No implica serveis retribuïts ni vinculació laboral.

Normativa:

Documentació    Normativa FCT

 

Seguiment FCT

Qbid

 

 

Plans d'activitat

Pla d'activitats gestió d'administrativa   Pla d'activitats de cfgm gestió d'administrativa

Pla d'activitats comerç  Pla d'activitats de cfgm comerç

Pla d'activitats Instal·lacions elèctriques   Pla d'activitats de cfgm Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Pla d'activitats smx   Pla d'activitats de cfgm Sistemes microinformàtics i xarxes

Pla d'activitats Gestió comercial i màrqueting   Pla d'activitats de Gestió comercial i màrqueting

 

Per a més informació visiteu aquí