FP Dual

Es tracta d’una formació professional organitzada conjuntament per les empreses i els centres educatius, actuant coordinadament en el procés formatius dels nous professionals. Té com objectiu donar resposta a les necessitats del mercat laboral.

La formació professional dual aposta per augmentar la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes.

L'alumne rebrà part de la seva formació en el centre. L'altra part l'obtindrà mitjançant les activitats formatives i productives en l'empresa.
L'alumne tindrà certs avantatges com:

  • Compaginar la formació al centre i en una empresa del sector amb un contracte o beca.
  •  Desenvolupar el potencial professional.
  • Aprendre en situacions reals de treball.
  • Adquirir experiència professional, i millorar l'ocupabilitat.

Actualment el nostre centre col·labora amb les següents empreses:
 

 

Dual Desigual Dual Ajuntament Dual Unilever Dual Sealed Air

Documents: