GS Màrqueting i publicititat

La competència general d'aquest cicle consisteix en definir i efectuar el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials i en promocionar i publicitar els productes i/o serveis en els mitjans i suports de comunicació adequats, elaborant els material publipromocionals necessaris

Informació general:

 • Les persones que hagin curstat prèviament el cicle de gestió de vendes i espais comercials, podran cursar el cicle en un únic curs.
 • Horari: tardes de 15 a 21:50h i divendres de 15 a 17:45h

Documents:

pràctiques comerç viladecans

Relació de mòduls professionals:

Mòdul professional
02 Disseny i elaboració de material de comunicació
05 Treball de camp en la investigació comercial
06 Llançament de productes i serveis
08 Mitjans i suports de comunicació
13 Projecte de màrqueting i publicitat

Competències professionals i específiques:

 • Assistència a la investigació comercial
 • Gestió de màrqueting i comunicació
 • Atenció al client, consumidor o usuari
 • Dissenyar polítiques de relacions públiques i organització d’esdeveniments de màrqueting i comunicació.
 • Gestionar serveis d’atenció i informació al client, i els serveis de reclamacions del client, el consumidor i el usuari.
 • Elaborar pla de mitjans publicitaris i realitzar el control d’execució i eficàcia.
 • Llançar i implantar productes i/o serveis en el mercat aplicant estratègies de màrqueting.
 • Planificar i desenvolupar accions de màrqueting digital.

 

De què treballaràs?

 • Assistent del cap de producte
 • Tècnic de màrqueting
 • Tècnic en publicitat
 • Tècnic en relacions públiques
 • Organitzador d’esdeveniments de màrqueting i comunicació
 • Auxiliar de mitjans en empreses de publicitat
 • Tècnic en estudis de mercat i opinió pública
 • Inspector d’enquestadors
 • Codificador de dades per a investigacions de mercats
 • Gestió del màrqueting digital

O continuar amb la teva formació a la universitat...?

 • Diplomat en Biblioteconomia i Documentació.
 • Diplomat en Ciències Empresarials.
 • Diplomat en Educació Social.
 • Diplomat en Estadística.
 • Diplomat en Gestió i Administració Pública.
 • Diplomat en Informàtica.
 • Diplomat en Relacions Laborals.
 • Diplomat en Treball Social.
 • Tècnic en Empreses i Activitats Turístiques.