Preinscripció i matrícula

ESO

Calendari preinscripció  ESO

  Presentació sol·licituds del 23 de març al 4 d'abril ambdós inclosos

  Publicació llistes provisionals: 24 d'abril

  Reclamacions: 25 al 27 d'abril

  Llistes definitives d'admesos: 8 de maig

Calendari matrícula  ESO (alumnat NOU al centre)

 1r ESO: del 12 al 16 de juny

 2n, 3r i 4t d'ESO : del 26  al 30 de juny

 Període de matrícula extraordinària pels pendents d'exàmensde setembredel 6 i 7 de setembre

BATXILLERAT

Calendari preinscripció  Batxillerat (alumnat NOU al centre)

  Presentació sol.licituds: del 16 de maig  al 24 de maig

  Publicació llistes provisionals: 6 de juny

  Reclamacions:  del 7 al 9 de juny

  Llistes definitives d'admesos: 3 de juliol

Calendari matrícula  Batxillerat (TOT l'alumnat)

 Batxillerat:  4 al 11 de juliol

Període de matrícula extraordinària pels pendents d'exàmensde setembre: 6 i 7 de setembre
  
CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ

Calendari preinscripció  CFGM 

  Presentació sol.licituds  : del 16 de maig  al 24 de maig                               

  Publicació llistes provisionals:  6 de juny

  Reclamacions:  del 7 al 9 de juny

  Llistes definitives d'admesos: 3 de juliol

Calendari matrícula CFGM 

 CFGM:  4 al 11 de juliol

Període extraordiàri:                                              

CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR

Calendari de preinscripció CFGS 

  Presentació sol.licituds del 25 de maig  al 31 de maig             

  Publicació llistes provisionals:  21 de juny

  Reclamacions: 22 al 26 de juny

  Llistes definitives d'admesos: 3 de juliol

 Calendari matrícula  CFGS

  CFGS: 13 al 20 de juliol
   

CURS D'ACCÉS AL GRAU SUPERIOR

Calendari de preinscripció CAS

  Presentació sol.licituds del 3  al 7 de juliol

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ

Calendari de preinscripció PFI

  Presentació sol.licituds del 15  al 26 de maig

Documents: