Llengua castellana

 1. Professors:

  1. Xavier Lastra Cano

  2. Núria Ibar

  3. Engracia Rey

  4. Merche Turu

 2. Libres:

  a. De text (per curs): ESO, Lengua castellana y Literatura, ed. CruÏlla; Batxillerat, Lengua castellana y literatura, Grup Promotor Santillana.
  b. De lectura (per curs):
  i. 1º ESO: Roald Dahl: Charlie y la fábrica de chocolate; Federico García Lorca: La zapatera prodigiosa.
  ii. 2º ESO: Isabel Allende, La ciudad de las bestias; Alejandro Casona, La dama del alba
  iii. 3º ESO: J. L. Alonso de Santos, Bajarse al moro, Pablo Neruda, Versos del capitán, Juan Marsé, El amante bilingüe
  iv. 4º ESO:
   Carlos Ruiz Zafón. Marina José Sanchis Sinisterra. ¡Ay, Carmela! Miguel Hernández. Corazón alado.
  v. 1º Batxillerat: Lectura optativa: Luis Leante. Mira si yo te querré.
  Batxillerat (1er y 2on i Literatura de modalitat: contextualització i anàlisi de les lectures prescrites per les PAU (http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/Batxillerat/Lectures_batx_2010-2014.pdf)
   
 3. Activitats destacedes que es fan aquel curs.

  1. A 1er de la ESO: participació activa en la Fira Educativa.

  2. A 2on de la ESO: exposició dún tema amb material informàtic (presentació amb power point, pissarrra digital, etc.)

  3. A 3er de ESO: ´creació i gravació d’un monòleg teatral.

  4. A 4art de la ESO: representació i gravació d’un monòleg teatral a classe.

 4. Enllaços d’interès:

  1. www.rae.es

  2. www.matrerialesdelengua.org

  3. http://lenguayliteratura.org/mb/

  4. http://lij-jg.blogspot.com/

  5. http://palabrastendidasalviento.blogspot.com/

  6. http://nalocos.blogspot.com/