Llengües estrangeres


 1. Membres del departament

Professorat d’Anglès

Web
Victoria Carreño

Wiki, blog

Joan Pere Díaz  
Mª José Lora  
Consol Molinos  
Gloria Morata Wiki

Professorat de Francès

Web
Dolores Toribio

blog

 

2. Informació del departament: llibres de text, llibres de lectura, criteris d’avaluació, Proves d’Accés a la Universitat (Selectivitat)

 

Llibres de text

Anglès Francès
1er d’ESO Voices 1, ed. MacMillan Essentiel et Plus 1, ed. Santillana
2on d’ESO Voices 2, ed. MacMillan Essentiel et Plus 2, ed. Santillana
3er d’ESO Voices 3, ed. MacMillan
Let’s go, Burlington Books (3er A)
Essentiel et Plus 3, ed. Santillana
4rt d’ESO Spotlight 4, ed. Oxford
Let’s Go, Burlington Books (4t A)
Rond-Point 1, ed. Difusión
1er Batxillerat Get it right 1, ed. Oxford Rond-Point 1, ed. Difusión
2on Batxillerat Get it right 2, ed. Oxford  
CFGM Informàtica Basic English for Computing, ed. Oxford  
CFGM Comerç Inglés. Vaughan System, ed. McGraw Hill  
CFGM Administratiu nglés. Vaughan System, ed. McGraw Hill  
CFGS Comerç Profile, ed. Oxford  
 

 

Llibres de lectura

Anglès Francès
1er d’ESO Sara says no! Around the world in Eighty Days The Well The adventures of Tom Sawyer  
2on d’ESO The man in the iron mask The last of the mohicans L.A.Raid Lorna Doone  
3er d’ESO Last Chance, ed. Oxford (3er A) Claws, ed. MacMillan The black Cat, ed. MacMillan The Stranger, ed. MacMillan  
4rt d’ESO Red Roses, ed. Oxford The Sign of Four, ed. MacMillan The Space Invaders, ed. MacMillan The Woman who Disappeared, ed. MacMillan  
1er Batxillerat The thirty-nine steps, ed. Oxford Lord Jim, ed. Oxford A Morbid taste for bones, ed. Oxford Notre-Dame de Paris, col. Chat Noir
2on Batxillerat Far from the madding crowd, ed. Oxford Ghost Stories, ed. Oxford David Copperfield, ed. Oxford  

 

 3. Projectes del departament: Projectes Europeus, Concursos, Sortides, Correspondència

 

Projectes Europeus

Projecte Comenius « Travel Books »

 

Es tracta d’un projecte multilateral que implica establiments educatius de set països: Espanya, Alemanya, França, Islàndia, Polònia, Romania i Turquia.

El tema del projecte són els Llibres de Viatges (Cahiers de Voyage /Travel Books). El grup de treball de l’Institut Torre Roja tractarà el capítol d’Art i Arquitectura, aprofitant la proximitat de Barcelona. Hi intervenen diversos departaments de l’Institut, a més a més del d’Idiomes, principalment Música i Visual i Plàstica.

L’alumnat a qui va dirigit és el del Projecte d’Excel·lència. La mobilitat implicarà 3-4 alumnes i les 3 professores que l’organitzen (Victoria Carreño, Consol Molinos i Gloria Morata). Cada delegació decidirà quin país visita; nosaltres acollirem aquelles que vulguin venir i mirarem d’oferir allotjament a casa d’alumnes.

A final de juny de 2012 sabrem si el projecte ha estat acceptat per la Unió Europea, i es duria a terme el curs 2012-2013.

Coordinadores: Victoria Carreño, Consol Molinos i Gloria Morata

Blog Comenius:

http://destinationeuropespain.blogspot.com.es/

 

WIKI COMENIUS:

http://destinationeurope.wikispaces.com/

 

Projecte Comenius “Talk, keep talking”

http://talkkeeptalking.blogspot.com.es/

 

Projecte SubLangLearn (UPF)

L’objectiu d’aquest projecte europeu és comprovar la eficiència de l’ús d’audiovisuals (concretament sèries de televisió actuals i motivants per a l’alumnat,) i de l’interrelació de les diverses llengües que l’alumne coneix, al procés d’aprenentatge d’una llengua estrangera. El nostre institut ha treballat amb sèries en versió original subtitulades en llengua materna.

Aquest projecte té una durada de 2 cursos: 2010-2011 i 2011-2012, i s’ha realitzat conjuntament amb el departament de Ciències socials com a complement curricular de les matèries d’Anglès (CFGM) i Història (4rt d’ESO).

Coordinadors: Joan Pere Díaz i Antonio Moreno

www.sublanglearn.utu.fi/Partners.html

 

Concursos

 

Concurs del Projecte Orator

Amb el projecte Orator, en el qual s'inscriu el Concurs d'Oratòria, el Departament d'Educació impulsa la millora de l'ensenyament i l'aprenentatge de les llengües estrangeres en l'ensenyament de règim general.

Aquest concurs de convocatòria anual vol potenciar la competència oral en llengües estrangeres entre els estudiants no universitaris de Catalunya mitjançant l'expressió oral en públic, que permet també desenvolupar estratègies de comunicació.

Un dels objectius del sistema educatiu és que tot l'alumnat assoleixi un nivell de comunicació bàsica que li permeti entendre's en una o dues llengües estrangeres en acabar l'ensenyament secundari. L'ensenyament i l'aprenentatge dels aspectes socioculturals és una part important en els currículums de llengües estrangeres en el nostre sistema educatiu. El contacte i el descobriment d'aspectes propis d'altres cultures afavoreix, d'una banda, la reflexió sobre diferències interculturals i, de l'altra, la presa de consciència de la pròpia identitat.

http://www.aspepc.cat/docs/arxius07/dogc14022007.htm 

 

Sortides

Perpignan i Collioure

 

El dia 17 d’abril de 2012 els alumnes de Francès han gaudit de la possibilitat de passar el dia a França. Per començar hem anat a Perpinyà, on hem visitat el Palau dels Reis de Mallorca, i després hem baixat al centre històric per dinar i explorar el barri a través d’un joc de pistes. Després hem anat a Collioure, allà hem portat un ram de flors al poeta Antoni Machado que hi va morir camí de l’exili i reposa al seu cementiri, i després hem passejat pels carrerons, el petit port i la platja.

Podeu veure algunes fotos del grup clicant en aquest enllaç.   

 

Correspondència

 

Aquest curs els alumnes de Francès Segona Llengua Estrangera continuen el projecte de correspondència en paper i per e-mail amb estudiants francòfons per poder practicar la llengua que estudien, per conèixer de primera mà d’altres maneres de viure i veure el món, i sobretot per fer nous amics.

  4. L’Espai dels Alumnes: Treballs, Student’s Awards

Podeu veure algunes de les feines més interessants dels alumnes en aquests espais del professorat:

Wiki de Victoria Carreño (1er i 2n d’ESO):

Blog de Victoria Carreño (3r i 4t d’ESO):

Student’s Awards:

award

 5. Webs recomanades

Moodles del Torre Roja

El moodle de l’ESO:
El moodle de Batxillerat:

Per a Anglès:

www.agendaweb.org
Web per a l’aprenentatge autònom de l’anglès, per a alumnes de qualsevol edat i nivell.

Per a Francès:

Moodle del Centre Cavilam de Vichy on podeu trobar enllaços per fer activitats i jocs de tota mena, classificats per competències i nivells.
http://www.cavilamenligne.com/activites-en-ligne/exercices-en-ligne

Una web molt completa per estudiar i practicar la llengua francesa de manera autònoma.
http://www.lepointdufle.net/