Tecnologia

Noms dels membres:

 • M. Antònia Font Ibars
 • Joan Carles Sampedro Jimenez
 • Vicenç Valiente Navalón

PROJECTES

PRIMER:

 • Construcció d’un tamgram amb fusta de marqueteria.

 • Construcció d’un aerogenerador

 • Construcció d’un Vehicle eòlic

 • Construcció del soma ( 7 peces diferents que formen un cub)

 • Elaboració de les memòries dels projectes amb un processador de textos

 • Simulació de circuits elèctrics senzills.

SEGON:

 • Construcció d’un motor elèctric

 • Construcció d’un motor de contactes Reed

 • Construcció d’un cub de metacrilat

 • Elaboració de diferents presentacions amb el powerpoint.

TERCER:

 • Construcció d’un tricicle elèctric amb mecanisme de reducció.

 • Construcció de circuits elèctrics domèstics

 • Representació de plànols d’objectes amb el programa Autosketch

QUART:

 • Simulació de circuits elèctrics i electrònics.

 • Construcció de circuits electrònics reals